Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Καλωσήλθατε στον ιστότοπο του Kalimera Kriti Hotel. Τόσο για τη δική σας όσο και για τη δική μας προστασία, έχουμε συντάξει τους κάτωθι Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Μέσω του παρόντος ιστοτόπου, η ΜΑΗΟ ΑΕ σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακού περιεχομένου, το οποίο, στο σύνολό του, διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστοτόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους. Καθώς οι παρόντες όροι υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η MAHO ΑΕ είναι ιδιοκτήτρια των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του συνόλου του περιεχομένου του ιστοτόπου. Η εταιρεία Jackson Daly Limited είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, τη δομή και τη σύνθεση του υλικού του ιστοτόπου. Η διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου ασκείται από τη MAHO ΑΕ & τη Jackson Daly.

Παρεκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το σύνολο του υλικού του παρόντος ιστοτόπου προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας προορίζεται για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, προβολή, δημοσίευση ή η δημοσιοποίησή του για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της ΜΑΗΟ ΑΕ.

Πρόσβαση και Παρέμβαση

Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου συμφωνούν να μην χρησιμοποιήσουν κανενός είδους ρομπότ, αράχνη ή άλλο αυτόματο μέσο ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την αντιγραφή των ιστοσελίδων του Kalimera Kriti Hotel ή οποιουδήποτε άλλου περιεχόμενου, για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της ΜΑΗΟ ΑΕ.

Οι χρήστες συμφωνούν επίσης να μην χρησιμοποιήσουν καμία συσκευή, λογισμικό ή μέσο για να παρέμβουν ή να επιχειρήσουν να παρέμβουν στην ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου του Kalimera Kriti Hotel. Περαιτέρω, συμφωνούν να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία επιβάλει υπέρμετρο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή του ιστοτόπου. Επίσης, συμφωνούν να μην αντιγράψουν, αναπαράγουν, αλλοιώσουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγα έργα ή προβάλουν δημόσια οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της ΜΑΗΟ ΑΕ.

Λογότυπο και Εμπορικά Σήματα

Τα Εμπορικά Σήματα και οι Όροι είναι διεθνώς κατοχυρωμένα και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2598/1998, όπως ισχύει). Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, είναι παράνομη η χρήση οιωνδήποτε εκ των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας, προσπελάσιμων μέσω του ιστοτόπου, για οποιονδήποτε σκοπό πέραν εκείνου για τον οποίο η ΜΑΗΟ ΑΕ διαθέτει το εν λόγω υλικό. Είναι παράνομο να προβείτε σε ψευδή παράσταση της ιδιότητάς σας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να δηλώσετε ψευδώς ότι χρηματοδοτείστε από, είστε συνδεδεμένοι με ή έχετε την έγκριση της ΜΑΗΟ ΑΕ ή οιωνδήποτε εκ των παρόχων της ΜΑΗΟ. Είναι παράνομη η δυσφήμιση ή η απαξίωση της ΜΑΗΟ ΑΕ, των εμπορικών σημάτων ή των σημάτων υπηρεσιών του Kalimera Kriti Hotel ή οιασδήποτε έκφανσης του ιστοτόπου.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η ΜΑΗΟ ΑΕ δεν υπόσχεται ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή αδιάλειπτα, ούτε ότι θα παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση ή το περιεχόμενό του, την αναζήτηση ή τους συνδέσμους του.
Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του παρέχονται επί τη βάσει του «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Η ΜΑΗΟ ΑΕ δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα αρχεία που μεταφορτώνετε από τον ιστότοπο θα είναι ελεύθερα από ιούς ή άλλους μολυσματικούς ή καταστροφικούς παράγοντες. Η ΜΑΗΟ ΑΕ αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης κάθε σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ορισμένο σκοπό. Η ΜΑΗΟ ΑΕ δεν ευθύνεται για ζημίες οιασδήποτε φύσεως, που απορρέουν από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, περιλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε άμεσης, έμμεσης, παρεπόμενης, αποθετικής ζημίας ή χρηματικής αποζημίωσης. Η ΜΑΗΟ ΑΕ δεν εγγυάται κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή της παρούσας υπηρεσίας.

Η ΜΑΗΟ ΑΕ δεν υπόσχεται ότι οι εικόνες και οι περιγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στον ιστότοπο αποτελούν ανά πάσα στιγμή ακριβή απεικόνιση ή παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται ή διατίθενται από το Kalimera Kriti Hotel. Ο ιστότοπος και το περιεχόμενό του υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ΜΑΗΟ ΑΕ αποποιείται κάθε ευθύνη ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, η οποία ερείδεται σε οιαδήποτε διαφορά μεταξύ της περιγραφής προϊόντων και υπηρεσιών που προβάλλεται στον ιστότοπο και των πραγματικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται ή διατίθενται από το Kalimera Kriti Hotel.

Εξωτερικοί Ιστότοποι

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων, επί των οποίων η ΜΑΗΟ ΑΕ δεν ασκεί κανέναν έλεγχο (οι «Εξωτερικοί Ιστότοποι»), με την εξαίρεση του διαδικτυακού συστήματος καταχώρησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο του Kalimera Kriti Hotel. Η ΜΑΗΟ ΑΕ δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό, το οποίο προβάλλεται ή διατίθεται από τους εν λόγω Εξωτερικούς Ιστοτόπους. Το ίδιο ισχύει και για ιστοτόπους, οι οποίοι τυχόν περιέχουν συνδέσμους προς τον ιστότοπο του Kalimera Kriti Hotel.

Προσβασιμότητα

Συνιστάται στους χρήστες η περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο μέσω ενός σύγχρονου web browser. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και μέσω browser παλαιότερης έκδοσης, χωρίς ωστόσο να μπορούμε να εγγυηθούμε τη βέλτιστη εμφάνισή του.